Sitemap Ispisi stranicu Posalji stranicu mailom

Brahma Kumaris Svjetski duhovni univerzitet

 

Svjesnost i klima: susret dvaju živih sustava

Izjava za

Konferenciju o klimatskim promjenama Ujedinjenih naroda

od 7. do 18. prosinca, Kopenhagen, Danska

 

 Kontekst

Kao nevladina organizacija s konzultativnim statusom u Ekonomskom i Socijalnom vijeću UN-a, Brahma Kumaris Svjetski duhovni univerzitet (BK) pridonosi zajednici UN-a u okviru tema poput klimatskih promjena u duhovnom smislu, uključujući unutarnju dimenziju u odluke koje donose članice UN-a.

Naše premisa jest: da bi Konferencija o klimatskim promjenama UN-a u Kopenhagenu imala istinski učinak, ona se ne može ograničiti samo na rasprave o emisijama i popuštanju u standardima. U ovo je vrijeme potrebna duboka promjena u svjesnosti – promjena u mislima koje i proizvode krizu u kojoj se nalazimo u sadašnjem trenutku. Uključivanje unutarnje dimenzije promijenit će tijek razmatranja i transformirati kvalitetu rasprave i plana akcije sudionika.

 

Zemlja kao živi sustav

Stvarno razumijevanje globalnih klimatskih promjena treba biti stavljeno u kontekst Zemlje kao živog sustava. Teorija živih sustava je okosnica svega koja opisuje kako svi živi sustavi funkcioniraju, kako se održavaju, razvijaju i mijenjaju. Živi sustavi su metafora živog uređenja koje se sastoji od dijelova i procesa koji neprekidno utječu jedan na drugi. Prema definiciji, živi sustavi se samoorganiziraju. Rastu. Mijenjaju se. Povezuju. Ciklični su. Cjeloviti su i sustavni.

Da bismo shvatili žive sustave i razumjeli kako djeluju, trebamo promotriti veze koje izgrađuju sustav u cjelini. Kada vidimo i razumijemo kako su sustavi povezani iznutra, tada se naš pogled na svijet počinje mijenjati.

 

Misao je sustav

Da bismo obuhvatili cijeli djelokrug globalne klimatske krize, nužno je pogledati jedan sustav koji utječe na sve žive sustave na Zemlji: sustav misli na svakoj razini ljudskog djelovanja, koji utječe na naše kolektivne napore da stvorimo tolerantan svijet i civilizaciju.

Na seminaru u Kaliforniji 1990. fizičar David Bohm objasnio je sustav misli koji se nalazi u temelju današnje krize. Prepoznajući tešku situaciju u svijetu na ekološkoj, ekonomskoj i drugim razinama, on je rekao: „Ljudi se suočavaju s ovim teškoćama površno – gledaju simptome govoreći da trebamo riješiti ovaj, onaj ili neki treći problem. Ali postoji nešto dublje što ne razmatraju, a što neprekidno uzrokuje problem. Možemo uzeti analogiju s tokom rijeke: to je kao da zagađujemo vodu na gornjem dijelu rijeke, a u isto vijeme pokušavamo otkloniti otpad nizvodno. No, dok ga otklanjamo, još više zagađujemo. No koji je izvor svih ovih problema? Izvor su misli.“

„ ... jedna od krivih stvari koje uzrokuju misli je rascjepkavanje. One  razlažu sliku na detalje.“ Misli postavljaju granice odvajajući narode, religije, profesionalne grupe, kaže Bohm. Misao rascjepkava znanje tako da nas sustav misli navodi da ne uviđamo vezu između uzroka i posljedice, odnosno između onoga što se događa na gornjem toku rijeke i onoga što se, kao posljedica toga, događa dolje.

Bohm objašnjava još jedan problem u vezi s mislima: premda se govori da one samo objašnjavaju svijet, misli su djelatne – one utječu na svijet. „Misao je uvijek važna, iako se čini kao da nikako ne djeluje već samo opisuje kakva je koja stvar. No misli utječu na sve. Misli su čak utjecale i na Južni pol u pogledu uništenja ozonskog omotača, što se u osnovi dogodilo zbog misli. Ljudi su željeli imati mjesto rashlađenja – i oni su ga izgradili sve više misleći o tome. I sada imamo uništen ozonski omotač.“

Bohm je strastveno dokazivao da je misao proizvela goleme izvanjske učinke i možda, što je još važnije, goleme unutarnje učinke u svakome od nas. „Općenita pretpostavka o mislima jest da nam one govore samo o tome kakve su stvari i da nikako drukčije ne djeluju, tj. da ste tu važni vi i da vi odlučujete što ćete s informacijom..., ali istina je da vi ne odlučujete što ćete s informacijom. Informacija preuzima vlast nad vama.“

Pogoršani uvjeti prirode rezultat su pogrešnog promatranja odnosa između različitih dijelova živog sustava i njegovih procesa. Naša nesposobnost da vidimo te odnose rezultat je rascjepkanosti u našem unutarnjem sustavu misli. Što možemo učiniti da interveniramo u tom začaranom krugu povećane rascjepkanosti i sljepila? Što će nam omogućiti da srušimo umjetne granice koje smo sagradili i vidimo ujedinjen sustav kojega smo dio i koji bismo trebali čuvati kao povjerenici?

 

Promjena svjesnosti: Vizija sustava  

Ključ za intervenciju u događaje kojima je izložen izvanjski biološki sustav je kreiranje promjene u unutarnjem sustavu misli. Najprije moramo postati svjesni uloge misli u kreiranju svijeta - bolje rečeno - moramo učiniti sebe, mislioce, svjesnima da nismo neutralni promatrači događaja: naša unutarnja uvjerenja utječu na naš proces promatranja i izbore koje činimo kao posljedicu, utječući i na sam svijet koji promatramo.

Drugo, moramo imati epifaniju - iskustvo koje će slomiti naš stari sustav misli novom paradigmom svjesnosti. To iskustvo mijenja našu svijest. Trebamo epifaniju na globalnoj razini. Kako bismo promijenili svoj sustav razmišljanja, trebamo kolektivan „aha“ trenutak na razini sličnoj astronautima i kozmonautima kad su prvi put vidjeli Zemlju iz svemira:

„Bio sam zaokupljen eksperimentom na modulu, te se nisam primaknuo prozoru sve do posljednjeg dana našeg leta kada sam imao šansu pogledati van. A kad sam pogledao - bio sam potpuno preplavljen.

Jedna kineska priča govori o ljudima koji su trebali povrijediti neku djevojčicu, no vidjevši njenu ljepotu, postali su njeni zaštitnici, a ne nasilnici. Tako sam se osjećao vidjevši prvi put Zemlju. Shvatio sam da joj mogu pomoći jedino tako da pazim na nju i da je volim.

-         Taylor Wang, Kina/SAD

 

„Iz svemira sam vidio Zemlju – neopisivo lijepu – sad kad su svi ožiljci nacionalnih granica nestali.

- Muhannad Ahmad Faris, Sirija

 

„Nakon što je narančasti oblak – nastao kao rezultat pustinjske oluje nad Saharom koja je nošena zračnim strujama – stigao do Filipina i tamo se pretvorio u kišu, shvatio sam da svi putujemo istim brodom.“

- Vladimir Kovalyonok, Rusija

 

Astronauti i kozmonauti su članovi ekskluzivnog kluba – onih koji su svjedočili Zemlji iz perspektive svemira. Ovo iskustvo sve ih je nadahnulo. To je vrsta iskustva koje i mi trebamo – kolektivna promjena u svjesnosti koja potiče naša srca i pokreće nas da preispitamo svoj unutarnji sustav misli. Ova promjena svjesnosti neće se dogoditi budemo li jedni drugima samo nabrajali statistike. Ona će se dogoditi kada budemo duboko potaknuti i postanemo svjesni što je to što trebamo sačuvati.

 

Razvijanje vizije sustava: vizija ljubavi  

Kada gledamo vizijom ljubavi, naš se pogled širi. Čileanski kognitivni biolog i teoretičar sustava Humberto Maturana definira ljubav kao područje odnosa u kojem se drugi pojavljuje pred nama kao ravnopravan. Maturana je rekao: „Viđenje sustava događa se jedino onda kada gledate s ljubavlju. Sustavno viđenje ljubavi događa se jedino kada nema miješanja emocija koje bi poticale vaše osobne ciljeve ili želje da vas vode. Kada ljubav postaje nesvjesni vodič vaših djela, vidite relacijsko-operativnu matricu sustava koje ste dio i u koju ste uklopljeni. Istog trena znate kako se kretati u njoj. Gledanje s ljubavlju nije gledanje s dobrotom, ili ljubaznošću, dobrim željama ili velikodušnošću – to je naprosto viđenje sustava.

Maturana kaže da kada gledamo s ljubavlju, videći druge (u ovom slučaju Zemlju i obitelj čovječanstva) kao ravnopravne, naš pogled se širi i vidimo cijeli sustav. Međutim, kada gledamo s pozicije vlastitog  interesa, zaslijepljeni smo vlastitim željama. Gubimo viziju sustava i gledamo ograničenom linearnom vizijom. „Tvrdoglavo linearno razmišljanje obojeno bilo kojim uvjerenjem - religijskim, filozofskim, političkim ili znanstvenim - bilo da dolazi iz želje za unapređenjem visokih ideala ili privatnih postignuća, negira ljubav. A kada naše razmišljanje negira ljubav, ono negira viziju sustava.“

 

Prilika za UN-ovu Inicijativu povodom klimatskih promjena

UN ima izvanrednu sposobnost da sazove svoje članice, narode svijeta, u ime interesa cijelog svijeta. Hitnost Inicijative povodom klimatskih promjena zahtijeva našu najdublju viziju i najnesebičniji plan akcije. Oni koji usmjeravaju u većini su slučajeva zapleteni u paradigmu razvoja i bogaćenja. Vjerujemo da ova konferencija, kao i iduće konferencije s ovom ključnom temom, mora intervenirati u niz statistika o CO2 emisijama i medijaciju posebnih interesa država.

Vjerujemo da UN mora iskoristiti svoju ovlast da sazove države članice i inspirira ih da kreiraju novu razinu globalne svjesnosti. Sve ostalo je rasipanje UN-ove jedinstvene snage okupljanja. Sve drugo je samo izgubljena prilika. Svjetski donositelji odluka ne trebaju se grditi niti obmanjivati laskanjem, nego ih se treba probuditi kako bi vidjeli ljepotu Zemlje kao osjetljivog živog sustava i inspirirati ih da preuzmu uzvišen zadatak Zemljinih povjerenika.

Dadi Janki, predsjednica Brahma Kumaris, razumjevši ulogu inspiracije, pomaže nam da pronađemo hrabrosti i snage za ono što trebamo učiniti:

Kada je vaša namjera čista, ona ima utjecaj na druge. Kada ste dotaknuti kvalitetom – inspirirani vrlinom ili vrijednošću – i djelujete na uzvišen način, vaša radnja ima potencijal da nadahne i druge. Prirodan je zakon da duše odgovaraju na kvalitetu namjera koju doživljavaju od drugih. To se misli pod pojmom inspiracija. Mnoge stvari ne mogu se ostvariti bez inspiracije. Ako ste nadahnuti, nalazite hrabrost i snagu koju trebate i ništa vas ne može zaustaviti. (ul.79, Rodgers and Naraine).

-         Dadi Janki

 

Bibliografija

Bohm, David. Thought as a System. London, Routledge, 1994, 2,3,5.

Kelley, Kevin. The Home Planet. Reading, MA., 1988, 60,77.

Rodgers, Judy and Naraine, Gayatri. Something Beyond Greatness:

Conversations with a Man of Science and a Woman of God. Deerfield

Beach, FL, HCI Communications, Inc., 2009, 64,79,98.

Sweeney, Linda Booth. Connected Wisdom: Living Stories About Living Systems. Schlumberger Excellence in Educational Development, 2008.

 

©Brahma Kumaris World Spiritual University, 2009; ulomci se mogu reproducirati pod uvjetom da se navede izvornik i da se kopija publikacije u kojoj se koristi ulomak pošalje na adresu:

OFFICE FOR THE UNITED NATIONS

Suite 436

866, UN Plaza

New York, NY 10017

U.S.A.

Tel.: +1-212-688-1335

Fax.: +1-212-504-2798

bkun@bkwsu.org